Praktijk voor fysiotherapie Muter-Fransen
geregistreerd bij
K.N.G.F. en N.V.F.L.
BIG registratienummer 69033607704
Vertrouwd sinds 1988
Navigatiestraat 1,
7826 TD Emmen.
(route)
Tel: 0591-626763.

e-mail : info@fysio-muter.nlPraktijk voor fysiotherapie Muter-Fransen
bestaat sinds 1 januari 1988.

Aanvankelijk werkte Jorinde Muter-Fransen alleen, maar al jaren heeft ze een part-time collega. Sinds 1 mei 1999 is dat John Dijkstra. 

Haptonomie

Haptonomie is “de leer van de tast, het gevoel”.

In onze westerse maatschappij leren wij van jongs af aan te analyseren en wordt met name onze ratio (=ons denken/verstand) ontwikkeld.
Gevoelens en emoties leren wij tegelijkertijd vaak binnen te houden, wij beschermen ons tegen reakties van buiten.
Dit gebeurt onder meer door het spannen van spieren en het aannemen van een bepaalde houding.
Het lichaam kan zo verharden en verstijven, waardoor lichamelijke klachten kunnen ontstaan.
In het (her-)ontdekken van gevoelsmogelijkheden, speelt de huid (de tastzin) een belangrijke rol.
In de haptonomie maken we hier gebruik van: door aan te raken en (vaak daardoor) geraakt te worden, krijgt een mens informatie over zichzelf en over de “buitenwereld”.
Deze informatie is heel direkt en heel persoonlijk.
De haptonomie helpt de mens zo zijn oorspronkelijke mogelijkheden te (her-)kennen,
zodat hij op een gezondere manier kan omgaan met zichzelf (inclusief spanningen, verdriet, pijn) en met anderen.

In de haptonomische begeleiding kan men ervaren (1.) wat de mogelijkheden zijn, wanneer men de tastzin gaat gebruiken, (2.) hoe invloeden van buitenaf de spanning in het lichaam kunnen doen veranderen en (3.) hoe men bijvoorbeeld lichamelijk reageert op belasting.
Vaak herkent iemand tijdens de begeleiding gebeurtenissen en reakties van zichzelf op deze gebeurtenissen (uit verleden en heden).
Over het algemeen zijn mensen blij verrast over hun mogelijkheden en is het een enorme “eye-opener”.

Haptonomie helpt zo de balans te herstellen tussen voelen en denken,waardoor iemand met beide benen op de grond en lekkerder in zijn vel komt, zónder afhankelijk te zijn/worden van een ander.

Jorinde Muter-Fransen heeft de 2-jarige opleiding “haptokinesie alfa” gedaan en is
sinds 1986 haptonomisch fysiotherapeut.
home

- directe toegankelijkheid

Praktijk voor fysiotherapie Muter-Fransen Navigatiestraat 1,7826 TD Emmen,Tel: 0591-626763 e-mail : info@fysio-muter.nl